ของที่ระลึกชุดสุรนารีเกมส์

Dublin Core

Title

ของที่ระลึกชุดสุรนารีเกมส์

Subject

สุรนารีเกมส์
ของที่ระลึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Description

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งกีฬาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

Creator

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Publisher

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2560

Item Relations

This item has no relations.

Embed

Copy the code below into your web page

Files

ถ้วยรางวัลสุรนารีเกมส์
เหรียญรางวัลสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32
พัดสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32
แก้วน้ำสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32
พวงกุญแจสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32
ตุ๊กตาแมวสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32
ร่มสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
แก้วน้ำสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
เข็มกลัดสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
พวงกุญแจสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
ตุ๊กตาแมวสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
สมุดโน๊ตสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
ถ้วยรางวัลสุรนารีเกมส์ (ด้านหน้า)
ถ้วยรางวัลสุรนารีเกมส์ (ด้านหลัง)
เหรียญรางวัลสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
เหรียญรางวัลสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)
พัดสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
พัดสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)
แก้วน้ำสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
แก้วน้ำสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)
ตุ๊กตาแมวสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
ตุ๊กตาแมวสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)
ตุ๊กตาแมวสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
ตุ๊กตาแมวสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านข้าง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านข้าง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านข้าง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านข้าง)
ร่มสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ร่มหุบ)
ร่มสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ร่มกาง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)<br />
เสื้อสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
แก้วน้ำสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
แก้วน้ำสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
แก้วน้ำสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)<br />
<br />
แก้วน้ำสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)
หมวกสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านข้าง)
เข็มกลัดสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
เข็มกลัดสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)
พวงกุญแจสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
พวงกุญแจสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)
ตุ๊กตาแมวสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
ตุ๊กตาแมวสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)
สมุดโน๊ตสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหน้า)
สมุดโน๊ตสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44 (ด้านหลัง)
พวงกุญแจสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหน้า)
พวงกุญแจสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 32 (ด้านหลัง)

Citation

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, “ของที่ระลึกชุดสุรนารีเกมส์,” SUT Digital Souvenirs (ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี), accessed April 15, 2021, http://archives.sut.ac.th/digital_souvenirs/items/show/8.