ของที่ระลึก 20 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Dublin Core

Title

ของที่ระลึก 20 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Subject

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Description

ของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 20 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Publisher

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2553

Item Relations

This item has no relations.

Embed

Copy the code below into your web page

Files

กระบอกน้ำ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถาดกระเบื้อง 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จาน 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถ้วยชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กาน้ำชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แก้วน้ำ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แก้วกาแฟ
ถ้วยน้ำชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กระเป๋าผ้า 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หนังสืออนุสรณ์ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Flasd Drive 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนคไท 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผ้าพันคอ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปากกา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่คั่นหนังสือ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สมุดโน๊ต 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<br />
กระเป๋า 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เสื้อ 20 ปี
กระบอกน้ำ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
กระบอกน้ำ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
ถาดกระเบื้อง 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
ถาดกระเบื้อง 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
จาน 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
จาน 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)<br />
<br />
ถ้วยชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
ถ้วยชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
กาน้ำชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กาน้ำชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แก้วน้ำ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
แก้วน้ำ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
แก้วกาแฟ (ด้านหน้า)
แก้วกาแฟ (ด้านหลัง)
ถ้วยน้ำชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
ถ้วยน้ำชา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
กระเป๋าผ้า 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
กระเป๋าผ้า 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
หนังสืออนุสรณ์ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
หนังสืออนุสรณ์ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
Flasd Drive 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
Flasd Drive 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
เนคไท 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
เนคไท 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
ผ้าพันคอ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปากกา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านนอก)
ปากกา 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านใน)<br />
<br />
ที่คั่นหนังสือ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านนอก)
ที่คั่นหนังสือ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านใน)
สมุดโน๊ต 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
สมุดโน๊ต 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
กระเป๋า 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
กระเป๋า 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
เสื้อ 20 ปี (ด้านหน้า)
เสื้อ 20 ปี (ด้านหลัง)

Citation

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, “ของที่ระลึก 20 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,” SUT Digital Souvenirs (ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี), accessed April 15, 2021, http://archives.sut.ac.th/digital_souvenirs/items/show/6.