ของที่ระลึก 10 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Dublin Core

Title

ของที่ระลึก 10 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Subject

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ของที่ระลึก 10 ปี
การสถาปนา

Description

ของที่ระลึก 10 ปี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดทำขึ้นเนื่องจากการสถาปนามหาวิทยาลัย

Creator

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Publisher

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2543

Item Relations

This item has no relations.

Embed

Copy the code below into your web page

Files

ถ้วย 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กาน้ำชา 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถ้วยน้ำชา 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แก้วกาแฟ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนคไท 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปากกา 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมวก 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตุ้งติ้ง 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แก้วมัคเบญจรงค์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถ้วย 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
ถ้วย 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
กาน้ำชา 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
กาน้ำชา 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
ถ้วยน้ำชา 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
ถ้วยน้ำชา 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
แก้วกาแฟ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
แก้วกาแฟ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
เนคไท 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
เนคไท 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
ปากกา 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
ปากกา 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
หมวก 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้่านหน้า)
หมวก 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านข้าง)
หมวก 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
หมวก 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านข้าง)
ตุ้งติ้ง 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
ตุ้งติ้ง 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)
แก้วมัคเบญจรงค์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหน้า)
แก้วมัคเบญจรงค์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ด้านหลัง)

Citation

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, “ของที่ระลึก 10 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,” SUT Digital Souvenirs (ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี), accessed April 15, 2021, http://archives.sut.ac.th/digital_souvenirs/items/show/7.