ของที่ระลึกจากหน่วยงานในประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Dublin Core

Title

ของที่ระลึกจากหน่วยงานในประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Subject

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ของที่ระลึก

Description

ของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Creator

หน่วยงานในประเทศ

Source

หน่วยงานในประเทศ

Publisher

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Item Relations

This item has no relations.

Embed

Copy the code below into your web page

Files

เรือกอและจำลอง
โปงลางจำลอง
พระธาตุนาดูน
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
นาฬิกาจานโลหะ
แก้วกาแฟ
พวงกุญแจตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาฬิกาตั้งโต๊ะ
จานตั้งโชว์
จานรองแก้ว
นาฬิกาตั้งโต๊ะ
จานเบญจรงค์
พระเกี้ยวจำลอง
แก้วน้ำ
กล่องไม้ใส่กระดาษ (ทรงกลม)
จานรองแก้ว
โล่ที่ระลึก
กล่องไม้ใส่กระดาษ (ทรงสี่เหลี่ยม)
ป้ายชื่ออะครีลิค
รูปปั้นดินเผาโขลงช้าง
กรอบรูปช้าง
พระธาตุพนมจำลอง
โถเบญจรงค์
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
เหรียญสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ้วยกาแฟ
จานโชว์
นาฬิกาตั้งโต๊ะ
โล่เกียรติคุณ
กรอบรูปนาฬิกา
กรอบรูป
แก้วน้ำ
จานโชว์
นาฬิกาขอนไม้
กรอกรูป
เรือกอและจำลอง
กรอบรูป
โล่
โล่
การละเล่นของไทย
เหรียญแกะสลัก
นาฬิกา
พระเกี้ยวจำลอง
เหรียญแกะสลัก
จานโชว์
จานโลหะ
จานโชว์
จานโชว์
โถเบญจรงค์
โถเบญจรงค์
โถเบญจรงค์
โถเบญจรงค์
โถเบญจรงค์
จานที่ระลึก
โถเบญจรงค์
กรอบรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
 รถม้าลำปางจำลอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
ประติมากรรมเทียน
ชุดน้ำชา
สุวรรณหงส์
ชุดน้ำชา
แก้วมัคเบญจรงค์
ชุดน้ำชา
แก้วมัคเบญจรงค์
โล่รางวัล<br />
<br />
โล่เกียรติคุณ<br />
<br />
โล่เกียรติคุณ<br />
<br />
กรอบรูปเกียรติบัตร<br />
<br />
จานโละตั้งโต๊ะ<br />
<br />
กรอบรูปเกียรติบัตร<br />
<br />
นาฬิกาตั้งโต๊ะ<br />
<br />
โล่เกียรติคุณ<br />
<br />
โล่เกียรติคุณ<br />
<br />
โล่การสนันสนุน<br />
<br />
เครื่องบินจำลอง<br />
<br />
นาฬิกาตั้งโต๊ะ<br />
<br />
ชุดชา<br />
<br />
กรอบรูปช้าง<br />
<br />
ช้างไม้จำลอง<br />
<br />
กรอบรูปเมืองปราสาทหินพิมาย<br />
<br />
เหรียญพระ<br />
<br />
พิณจำลอง<br />
<br />
เครื่องบินจำลอง<br />
<br />
กรอบรูปเกียรติบัตร<br />
<br />
แก้วเบญจรงค์<br />
<br />
จานโชว์<br />
<br />
จานโชว์<br />
<br />
กรอบรูปหลวงปู่คง
จานโชว์ (ด้านหน้า)
จานโชว์ (ด้านหลัง)
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้านหน้า)
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้านหลัง)
ป้ายชื่ออะครีลิค (ด้านหน้า)
ป้ายชื่ออะครีลิค (ด้านหลัง)
โถเบญจรงค์ (ด้านหน้า)
โถเบญจรงค์ (ด้านหลัง)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหน้า)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหลัง)
กรอบรูปเกียรติบัตร (ด้านหน้า)
กรอบรูปเกียรติบัตร (ด้านหลัง)
จานโชว์ (ด้านหน้า)
จานโชว์ (ด้านหลัง)
กรอบรูปเกียรติบัตร (ด้านหน้า)
กรอบรูปเกียรติบัตร (ด้านหลัง)
จานโชว์ (ด้านหน้า)
จานโชว์ (ด้านหลัง)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหน้า)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหลัง)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหน้า)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหลัง)
โล่การสนันสนุน (ด้านหน้า)
โล่การสนันสนุน (ด้านหลัง)
กรอบรูปเกียรติบัตร (ด้านหน้า)
กรอบรูปเกียรติบัตร (ด้านหลัง)
เครื่องบินจำลอง (ด้านหน้า)
เครื่องบินจำลอง (ด้านหลัง)
ชุดชา (ด้านนอก)
ชุดชา (ด้านใน)
แก้วน้ำ (ด้านหน้า)
แก้วน้ำ (ด้านหลัง)
โถเบญจรงค์ (ด้านหน้า)
โถเบญจรงค์ (ด้านหลัง)
โถเบญจรงค์ (ด้านหน้า)
โถเบญจรงค์ (ด้านหลัง)
จานเบญจรงค์ (ด้านนอก)
จานเบญจรงค์ (ด้านใน)
โล่รางวัล (ด้านหน้า)
โล่รางวัล (ด้านหลัง)
จานรองแก้ว (ด้านหน้า)
จานรองแก้ว (ด้านหลัง)
เหรียญพระ (ด้านนอก)
เหรียญพระ (ด้านใน)
แก้วเบญจรงค์ (ด้านหน้า)
แก้วเบญจรงค์ (ด้านหลัง)
พิณจำลอง (ด้านหน้า)
พิณจำลอง (ด้านหลัง)
แก้วกาแฟ (ด้านนอก)
แก้วกาแฟ (ด้านใน)
ช้างไม้จำลอง (ด้านหน้า)<br />
ช้างไม้จำลอง (ด้านข้าง)
ช้างไม้จำลอง (ด้านหลัง)
ช้างไม้จำลอง (ด้านบน)
กล่องไม้ใส่กระดาษ ด้านบน (ทรงสี่เหลี่ยม)
กล่องไม้ใส่กระดาษ ด้านข้าง (ทรงสี่เหลี่ยม)
จานรองแก้ว (ด้านหน้า)
จานรองแก้ว (ด้านหลัง)
แก้วน้ำ (ด้านหน้า)
แก้วน้ำ (ด้านหลัง)
กล่องไม้ใส่กระดาษ ตอนปิด (ทรงกลม)
กล่องไม้ใส่กระดาษ ตอนเปิด (ทรงกลม)
โถเบญจรงค์ (ด้านหน้า)
โถเบญจรงค์ (ด้านหลัง)
พระธาตุพนมจำลอง (ด้านหน้า)
พระธาตุพนมจำลอง (ด้านหลัง)
จานตั้งโชว์ (ด้านหน้า)
จานตั้งโชว์ (ด้านหลัง)
จานโละตั้งโต๊ะ (ด้านหน้า)
จานโละตั้งโต๊ะ (ด้านหลัง)
เหรียญสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ด้านหน้า)
เหรียญสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ด้านหลัง)
นาฬิกาจานโลหะ (ด้านหน้า)
นาฬิกาจานโลหะ (ด้านหลัง)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหน้า)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหลัง)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหน้า)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหลัง)
โล่ที่ระลึก (ด้านหน้า)
โล่ที่ระลึก (ด้านหลัง)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหน้า)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหลัง)
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้านหน้า)
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ (ด้านหลัง)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหน้า)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหลัง)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหน้า)
โล่เกียรติคุณ (ด้านหลัง)
กรอบรูปนาฬิกา (ด้านหน้า)
กรอบรูปนาฬิกา (ด้านหลัง)
กรอบรูป (ด้านหน้า)
กรอบรูป (ด้านหลัง)
กรอบรูปเมืองปราสาทหินพิมาย (ด้านหน้า)
กรอบรูปเมืองปราสาทหินพิมาย (ด้านหลัง)
พวงกุญแจตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ด้านหน้า)
พวงกุญแจตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ด้านหลัง)
พระธาตุนาดูน (ด้านหน้า)
พระธาตุนาดูน (ด้านหลัง)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหน้า)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหลัง)
เครื่องบินจำลอง (ด้านข้าง)
เครื่องบินจำลอง (ด้านบน)
พระเกี้ยวจำลอง (ด้านหน้า)
พระเกี้ยวจำลอง (ด้านหลัง)
กรอบรูปหลวงปู่คง (ด้านหน้า)
กรอบรูปหลวงปู่คง (ด้านหลัง)
กรอบรูปช้าง (ด้านหน้า)<br />
กรอบรูปช้าง (ด้านหลัง)<br />
แก้วมัคเบญจรงค์ (ด้านนอก)
แก้วมัคเบญจรงค์ (ด้านใน)
แก้วมัคเบญจรงค์ (ด้านนอก)
แก้วมัคเบญจรงค์ (ด้านใน)
ชุดน้ำชา (ด้านใน)
ชุดน้ำชา (ด้านนอก)
ชุดน้ำชา (ด้านนอก)
ชุดน้ำชา (ด้านใน)
ชุดน้ำชา (ด้านใน)
ชุดน้ำชา (ด้านนอก)
สุวรรณหงส์ (ด้านหน้า)
สุวรรณหงส์ (ด้านหลัง)
ประติมากรรมเทียน (ด้านหน้า)
ประติมากรรมเทียน (ด้านหลัง)
ดอกไม้ประดิษฐ์ (ด้านหน้า)
ดอกไม้ประดิษฐ์ (ด้านหลัง)
รถม้าลำปางจำลอง (ด้านหน้า)
รถม้าลำปางจำลอง (ด้านหลัง)
กรอบรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (ด้านหน้า)
กรอบรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (ด้านหลัง)
เรือกอและจำลอง (ด้านหน้า)
เรือกอและจำลอง (ด้านหลัง)
โถเบญจรงค์ (ด้านหน้า)
โถเบญจรงค์ (ด้านหลัง)
โถเบญจรงค์ (ด้านหน้า)
โถเบญจรงค์ (ด้านหลัง)
จานโชว์ (ด้านหน้า)
จานโชว์ (ด้านหลัง)
จานโชว์ (ด้านหน้า)
จานโชว์ (ด้านหลัง)
จานโชว์ (ด้านหน้า)
จานโชว์ (ด้านหลัง)
จานโลหะ (ด้านหน้า)
จานโลหะ (ด้านหลัง)
จานที่ระลึก (ด้านหน้า)
จานที่ระลึก (ด้านหลัง)
โถเบญจรงค์ (ด้านนอก)
โถเบญจรงค์ (ด้านใน)
เรือกอและจำลอง (ด้านหน้า)
เรือกอและจำลอง (ด้านหลัง)
กรอบรูป (ด้านหน้า)
กรอบรูป (ด้านหลัง)
กรอบรูป (ด้านหน้า)
กรอบรูป
โปงลางจำลอง (ด้านหน้า)<br />
<br />
โปงลางจำลอง (ด้านหลัง)
จานโชว์ (ด้านหน้า)
จานโชว์ (ด้านหลัง)
นาฬิกาขอนไม้ (ด้านหน้า)
นาฬิกาขอนไม้ (ด้านหลัง)
การละเล่นของไทย (ด้านหน้า)
การละเล่นของไทย (ด้านหลัง)
โล่ (ด้านหน้า)<br />
<br />
โล่ (ด้านหลัง)
โล่ (ด้านหน้า)
โล่ (ด้านหลัง)
เหรียญแกะสลัก (ด้านหลัง)
เหรียญแกะสลัก (ด้านหน้า)
พระเกี้ยวจำลอง (ด้านหน้า)
พระเกี้ยวจำลอง (ด้านหลัง)
เหรียญแกะสลัก (ด้านหลัง)
เหรียญแกะสลัก (ด้านหน้า)
นาฬิกา (ด้านหลัง)
นาฬิกา (ด้านหน้า)
รูปปั้นดินเผาโขลงช้าง (ด้านหน้า)
รูปปั้นดินเผาโขลงช้าง (ด้านหลัง)
กรอบรูปช้าง (ด้านหน้า)
กรอบรูปช้าง (ด้านหลัง)
ถ้วยกาแฟ (ด้านหน้า)
ถ้วยกาแฟ (ด้านหลัง)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหน้า)
นาฬิกาตั้งโต๊ะ (ด้านหลัง)

Citation

หน่วยงานในประเทศ, “ของที่ระลึกจากหน่วยงานในประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,” SUT Digital Souvenirs (ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี), accessed April 15, 2021, http://archives.sut.ac.th/digital_souvenirs/items/show/14.