ของที่ระลึกงาน WORLDTECH' 95

Dublin Core

Title

ของที่ระลึกงาน WORLDTECH' 95

Subject

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานเวิลด์เทค (WorldTech' 95)

Description

ของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดขึ้นเนื่องในโอกาสงานเวิลด์เทค (WorldTech' 95)

Creator

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Publisher

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2538

Item Relations

This item has no relations.

Embed

Copy the code below into your web page

Files

ประติมากรรมแกะสลัก
ประติมากรรมแกะสลัก
โล่รางวัล World Tech 95
เนคไท World Tech 95
ผ้าพันคอ World Tech 95<br />
ผ้าพันคอ World Tech 95
ผ้าพันคอ World Tech 95
ผ้าพันคอ World Tech 95
เนคไท World Tech 95
ตุ๊กตาช้าง World Tech 95
พวงกุญแจ World Tech 95
พวงกุญแจ World Tech 95
พวงกุญแจ World Tech 95
พวงกุญแจ World Tech 95
พวงกุญแจ World Tech 95
ถ้วยกาแฟ World Tech 95
หมวก World Tech 95
หมวก World Tech 95
แก้วน้ำ World Tech 95
ดินเผาเคลือบแก้ว
กล่องดนตรี World Tech 95
เข็มกลัด World Tech 95
VDO World Tech 95
ประติมากรรมแกะสลัก (ด้านหน้า)
ประติมากรรมแกะสลัก (ด้านหลัง)
ประติมากรรมแกะสลัก
ประติมากรรมแกะสลัก
โล่รางวัล World Tech 95 (ด้านหน้า)
โล่รางวัล World Tech 95 (ด้านหลัง)
เนคไท World Tech 95 (ด้านหน้า)
เนคไท World Tech 95 (ด้านหลัง)
ผ้าพันคอ World Tech 95
ผ้าพันคอ World Tech 95
ผ้าพันคอ World Tech 95
ผ้าพันคอ World Tech 95
ผ้าพันคอ World Tech 95
เนคไท World Tech 95 (ด้านหน้า)
เนคไท World Tech 95 (ด้านหลัง)
ตุ๊กตาช้าง World Tech 95 (ด้านหน้า)
ตุ๊กตาช้าง World Tech 95 (ด้านหลัง)
พวงกุญแจ World Tech 95
พวงกุญแจ World Tech 95
พวงกุญแจ World Tech 95
พวงกุญแจ World Tech 95 (ด้านหน้า)
พวงกุญแจ World Tech 95 (ด้านหลัง)
พวงกุญแจ World Tech 95
ถ้วยกาแฟ World Tech 95 (ด้านหน้า)
ถ้วยกาแฟ World Tech 95 (ด้านข้าง)
ถ้วยกาแฟ World Tech 95 (ด้านหลัง)
ถ้วยกาแฟ World Tech 95 (ด้านข้าง)
หมวก World Tech 95 (ด้านหน้า)
หมวก World Tech 95 (ด้านหลัง)
หมวก World Tech 95 (ด้านหน้า)
หมวก World Tech 95 (ด้านหลัง)
แก้วน้ำ World Tech 95 (ด้านหน้า)
แก้วน้ำ World Tech 95 (ด้านข้าง)
แก้วน้ำ World Tech 95 (ด้านหลัง)
แก้วน้ำ World Tech 95 (ด้านข้าง)
ดินเผาเคลือบแก้ว (ด้านหน้า)
ดินเผาเคลือบแก้ว (ด้านข้าง)
ดินเผาเคลือบแก้ว (ด้านหลัง)
ดินเผาเคลือบแก้ว (ด้านข้าง)
กล่องดนตรี World Tech 95 (ด้านหน้า)
กล่องดนตรี World Tech 95 (ด้านหลัง)
เข็มกลัด World Tech 95 (ด้านหน้า)
เข็มกลัด World Tech 95 (ด้านหลัง)

Citation

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, “ของที่ระลึกงาน WORLDTECH' 95,” SUT Digital Souvenirs (ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี), accessed April 15, 2021, http://archives.sut.ac.th/digital_souvenirs/items/show/10.