ของที่ระลึกที่หน่วยงานต่างประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Dublin Core

Title

ของที่ระลึกที่หน่วยงานต่างประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Subject

ของที่ระลึกต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Description

ของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Creator

หน่วยงานต่างประเทศ

Source

หน่วยงานต่างประเทศ

Publisher

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Item Relations

This item has no relations.

Embed

Copy the code below into your web page

Files

ตราประจำ Universitas Surabaya (UBAYA)
หน้ากากจำลอง
ตราประจำมหาวิทยาลัย Airlangga
โล่ ( ITS )
จานไม้แกะสลัก
จานไม้แกะสลัก
ไม้แกะสลัก
กรอบรูป
เหร๊ยญแกะสลัก
เหร๊ยญแกะสลัก
แจกันดอกไม้
เหรียญแกะสลัก
โล่ที่ระลึก
แท่นอะครีลิค
แท่งอะคริลิค
โล่ที่ระลึก
คริสตัล
คริสตัล
โล่ที่ระลึก
ตราสัญญลักษณ์ไม้
กรอบรูปแกะสลักไม้
คริสตัล
เหรียญโลหะ
จานที่ระลึก
โล่ที่ระลึก
แก้วน้ำ
จานที่ระลึก
แก้วน้ำ (ด้านหน้า)
แก้วน้ำ (ด้านหลัง)
ตราสัญลักษณ์ไม้ (ด้านหน้า)
ตราสัญญลักษณ์ไม้ (ด้านหลัง)
กรอบรูปแกะสลักไม้ (ด้านหน้า)
กรอบรูปแกะสลักไม้ (ด้านหลัง)
จานที่ระลึก (ด้านหน้า)
จานที่ระลึก (ด้านหลัง)
จานไม้แกะสลัก (ด้านหน้า)
จานไม้แกะสลัก (ด้านหลัง)
โล่ที่ระลึก (ด้านหน้า)
โล่ที่ระลึก (ด้านหลัง)
เหรียญโลหะ (ด้านนอก)
เหรียญโลหะ (ด้านใน)
คริสตัล (ด้านหน้า)
คริสตัล (ด้านหลัง)
โล่ที่ระลึก (ด้านหน้า)
โล่ที่ระลึก (ด้านหลัง)
จานไม้แกะสลัก (ด้านหน้า)
จานไม้แกะสลัก (ด้านหลัง)
ไม้แกะสลัก (ด้านหน้า)
ไม้แกะสลัก (ด้านหลัง)
โล่ ITS (ด้านหน้า)
โล่ ITS (ด้านหลัง)
กรอบรูป (ด้านหน้า)
กรอบรูป (ด้านหลัง)
ตราประจำ Universitas Surabaya (UBAYA) (ด้านหน้า)
ตราประจำ Universitas Surabaya (UBAYA) (ด้านหลัง)
หน้ากากจำลอง (ด้านหน้า)
หน้ากากจำลอง (ด้านหลัง)
ตราประจำมหาวิทยาลัย Airlangga (ด้านหน้า)
ตราประจำมหาวิทยาลัย Airlangga (ด้านหลัง)
โล่ที่ระลึก (ด้านหน้า)
โล่ที่ระลึก (ด้านหลัง)
เหรียญแกะสลัก (ด้านหลัง)
เหรียญแกะสลัก (ด้านหน้า)
เหรียญแกะสลัก (ด้านนอก)
เหรียญแกะสลัก (ด้านใน)
เหรียญแกะสลัก (ด้านหลัง)<br />
<br />
เหรียญแกะสลัก (ด้านหน้า)<br />
<br />
แจกันดอกไม้ (ด้านหน้า)
แจกันดอกไม้ (ด้านหลัง)
คริสตัล (ด้านนอก)
คริสตัล (ด้านใน)
คริสตัล (ด้านนอก)
คริสตัล (ด้านใน)
โล่ที่ระลึก (ด้านหน้า)
โล่ที่ระลึก (ด้านหลัง)
แท่นอะครีลิค (ด้านหน้า)
แท่นอะครีลิค (ด้านหลัง)
แท่งอะคริลิค (ด้านนอก)
แท่งอะคริลิค (ด้านใน)
จานที่ระลึก (ด้านหน้า)
จานที่ระลึก (ด้านหลัง)

Citation

หน่วยงานต่างประเทศ, “ของที่ระลึกที่หน่วยงานต่างประเทศมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,” SUT Digital Souvenirs (ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี), accessed April 15, 2021, http://archives.sut.ac.th/digital_souvenirs/items/show/12.