ตรา-1-4

ตราประจำมหาวิทยาลัย

  • ภาพท้าวสุรนารี สื่อความหมายถึง ปรัชญา และ ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเน้น ความ เคารพ และศรัทธาต่อท้าวสุรนารี ในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ
  • ภาพเส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพข้างละ 4 เส้น เกยและเชื่อมต่อกันเสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกัน และความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณ และ เฟืองจักร สื่อความหมายถึง การเกษตร และอุตสาหกรรม

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

          ต้นปีบทอง (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) เป็นไม้ยืนต้น ที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุ่มกว้าง มีดอกสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำหาวิทยาลัย สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น

สีประจำมหาวิทยาลัย

    •  สีแสด เป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา, สีธงประจำกองเสือป่านครราชสีมา ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็น วันครู
    •  สีทอง เป็นสีแห่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ และศรัทธา

ครุยวิทยฐานะ

[:th]symbol_suit_b[:]

1. ครุยบัณฑิต ทำด้วยผ้าสีเทาเข้ม ยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีซิปหน้า มีแถบผ้าสีแสดกว้าง ๘ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง มีจีบที่หัวไหล่ ปลายแขนปล่อยกว้างยาวระดับข้อมือ ตอนปลายแขนทั้งสองข้างมีพื้นผ้าสีทอง ความกว้าง ๒๖ เซนติเมตร และมีแถบผ้าสีแสดความกว้าง ๓.๘ เซนติเมตร บนพื้นผ้าสีทองเป็นริ้วตามแนวนอน ๑ ริ้ว อยู่ตรงกลาง มีเข็มตรามหาวิทยาลัยติดที่แถบผ้าสีแสด ๒ ข้างที่หน้าอก

[:th]symbol_suit_m[:]

2. ครุยมหาบัณฑิต ทำด้วยผ้าสีเทาเข้ม ยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีซิปหน้า มีแถบผ้าสีแสดกว้าง ๘ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง มีจีบที่หัวไหล่ ปลายแขนปล่อยกว้างยาวระดับข้อมือ ตอนปลายแขนทั้งสองข้างมีความกว้าง ๒๖ เซนติเมตร และมีผ้าแถบสีแสดความกว้าง ๓.๘ เซนติเมตร บนพื้นผ้าสีทองเป็นริ้วตามแนวนอน ๒ ริ้ว มีเข็มตรามหาวิทยาลัยติดที่แถบผ้าสีแสด ๒ ข้างที่หน้าอก

[:th]symbol_suit_d[:]

3. ครุยดุษฎีบัณฑิต ทำด้วยผ้าสีเทาเข้ม ยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีซิปหน้า มีแถบผ้าสีแสดกว้าง ๘ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง มีจีบที่หัวไหล่ ปลายแขนปล่อยกว้างยาวระดับข้อมือ ตอนปลายแขนทั้งสองข้างมีพื้นผ้าความกว้าง ๒๖ เซนติเมตรและมีแถบผ้าสีแสดความกว้าง ๓.๘ เซนติเมตร บนผ้าสีทองเป็นริ้วตามแนวนอน ๓ ริ้ว เรียงบน กลาง ล่าง มีเข็มตรามหาวิทยาลัยติดที่แถบผ้าสีแสด ๒ ข้างที่หน้าอก

4. ครุยอาจารย์ ทำด้วยผ้าสีเทาเข้ม ยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีซิปหน้า มีแถบผ้าสีแสดกว้าง ๘ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง มีจีบที่หัวไหล่ ปลายแขนปล่อยกว้างยาวระดับข้อมือ ตอนปลายแขนทั้งสองข้างมีแถบผ้าสีแสดบนพื้นผ้าสีทองเป็นริ้วตามแนวนอน ๕ ริ้ว มีปกไหล่ทำด้วยผ้าสีทอง เย็บติดตัวเสื้อเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายตัดตรงคลุมถึงด้านหลัง มีเข็มตรามหาวิทยาลัยติดที่แถบผ้าสีแสด ๒ ข้างที่หน้าอก

5. ครุยอธิการบดี ทำด้วยผ้าสีเทาเข้ม ยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีซิปหน้า มีแถบผ้าสีแสดกว้าง ๘ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง มีจีบที่หัวไหล่ ปลายแขนปล่อยกว้างยาวระดับข้อมือ ตอนปลายแขนทั้งสองข้างมีแถบผ้าสีแสดบนพื้นผ้าสีทองเป็นริ้วตามแนวนอน ๕ ริ้ว มีปกไหล่ทำด้วยผ้าสีทอง เย็บติดตัวเสื้อเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายตัดตรงคลุมถึงด้านหลัง มีเข็มตรามหาวิทยาลัยติดที่แถบผ้าสีแสด ๒ ข้างที่หน้าอก และมีสังวาลห้อยคอ

6. ครุยนายกสภามหาวิทยาลัย ทำด้วยผ้าสีเทาเข้ม ยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีซิปหน้า มีแถบผ้าสีแสดกว้าง ๘ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง มีจีบที่หัวไหล่ ปลายแขนปล่อย กว้างยาวระดับข้อมือ ตอนปลายแขนทั้งสองข้างมีแถบผ้าสีทองบนพื้นผ้าสีแสดเป็นริ้วนอน ๕ ริ้ว มีปกไหล่ทำด้วยผ้าสีทอง เย็บติดตัวเสื้อเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายตัดตรงคลุมถึงด้านหลัง มีเข็มตรามหาวิทยาลัยติดที่แถบผ้าสีแสด ๒ ข้างที่หน้าอก และมีสังวาลห้อยคอ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันสังคมหนึ่งที่ใช้เพลงเป็น สื่อสัญลักษณ์ในโอกาสต่างๆ เป็นอันมาก  ทั้งในส่วนพิธีกรรมและในการทำกิจกรรมต่างๆ เพลงจะแทรกอยู่จนเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตในมหาวิทยาลัย จนอาจกล่าวได้ว่า “เพลงเป็นสื่อประสานใจ เป็นสายใยแห่งความสามัคคี เป็นเกียรติ เป็นศรีแก่หมู่คณะ เป็นเครื่องหมายและเครื่องแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของมหาวิทยาลัย

1. มาร์ชสุรนารี
2. มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ปีบทอง
4. ราตรีบีปทอง
5. ลาร่มปีบทอง
6. วันลา
7. รักแสดทอง
8. รำวงลูกสุรนารี
9. ยืนดีต้อนรับน้องใหม่
10. แสดงทองนำชัย
11. พลัง มทส
12. WE CHEER SUT
13. น้ำใจนักกีฬา