หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เปิดให้เข้าชม วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี   อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   30000 
โทรศัพท์   044-22-3100 
โทรสาร    044-22-3060